Styrelsen

 

 

Jari A
Vainio

Ordförande
e-post

Jari A Vainio valdes till Jaros ordförande i december 2006.

Timo
Kuusisto


e-post

timo_kuusisto_port.jpg (10943 bytes) Timo Kuusisto, 41, styrelseledamot. Fungerade som FF Jaros ordförande 2004 - 2006, efter att ha suttit som styrelseledamot två år. I det civila är Kuusisto köpman vid City Market.

Mikael
Karf

Planfrågor
e-post

mikael_karf.jpg (12690 bytes) Mikael Karf har jobbat ideellt i FF Jaro under många år. Karf har suttit i FF Jaros styrelse sedan 1999. De senaste åren har han burit ansvaret för matcharrangemangen. Karf var också ansvarig inom styrelsen för anskaffningen av belysningen till Centralplanen.
I det civila jobbar Kraf som ingenjör på UPM-Kymmene i Jakobstad.

Tapani
Salo


Ekonomi
e-post

Tapani Salo Tapani "Tappen" Salo sitter sitt andra år i FF Jaros styrelse. Hans ansvarsområde är ekonomin. Salo är mest känd som den sett till att jakobstadsborna varit välklädda, efter att ha drivit Jakobstads Beklädnads Affär, under flera decennier. Tidigare har Salo stött Jaro, genom att vara en av de drivande krafterna i den så kallade Stödgruppen, som jobbar i det tysta, med att samla in medel till föreningen.

Stefan Hedman


Ledamot
e-post

Stefan Hedman Till vardags hittar man Stefan Hedman på Posten, som utdelningschef för Jakobstads utdelningsområde, som sträcker sig från Larsmo i norr till Vörå i söder. Hedman hade själv en lyckad aktiv karriär inom bordtennis på 70-80-talet, med ett antal finska mästerskap på meritlistan.

Ingmar
Juselius

Junioransvarig
e-post

Ingmar "Ingo" Juselius hör till dem som gjort mest för FF Jaros juniorverksamhet genom åren. Hans ansvarsområde i styrelsen är så också just juniorverksamheten. Lågstadierektorn Juselius spelade själv i Jaros representationslag i slutet av 70-talet. Efter avslutad egen aktiv fotbollskarriär, har han satsat alla sina krafter på Jaros juniorer.

Carl-Gustav
Nars

Ledamot
e-post

Carl-Gustav "Cago" Nars, suppleant i styrelsen.Styrelsemedlem sedan 2004.Till vardags basar Nars  över Nicon Finland Oy Ab i Jakobstad.